Niewidzialny Gdańsk

Audyt

Audyty Dostępności 

Stowarzyszenie Niewidzilany prowadzi audyty z następujących zakresów 

  • Audyt Architektoniczny 

  • Audyt Cyfrowy 

  • Audyt Architektoniczny 

Czym jest audyt dostępności ?

Audyt dostępności jest kompleksowym badaniem stron i serwisów internetowych, aplikacji mobilnych , przestrzenie publicznej i architektonicznej oraz dostępności komunikacyjnej, pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Docelowym celem jest zapewnienie możliwości i swobody obsługi poruszania się przez jak największą liczbę użytkowników, bez względu na ich niepełnosprawność, wiek, oprogramowanie czy sprzęt, który jest używany.

Co jest wynikiem audytu?

Finalnym efektem pracy naszych audytorów jest obszerny, kompleksowy Raport Dostępności Cyfrowej/ Komunikacyjnej/ Architektonicznej.  W raporcie  nasi eksperci diagnozują i opisują bariery w dostępności oraz wskazujemy  i proponujemy rozwiązania. 

Kto przeprowadza audyt?

Nasi certyfikowani eksperci wykonują audyty przy wsparciu testerów - czyli osób z różnymi niepełnosprawnościami: osób niewidomych i  słabowidzących, niesłyszących oraz mających ograniczenia ruchowe, poruszających się na wózkach. Dzięki temu uzyskujemy całościowy obraz potrzeb audytowych i możemy wskazać najbardziej optymalne rozwiązania dostępnościowe. 

Koszty i zapytanie.

Każdy audyt i zakres wyceniamy indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania, wnikliwości, obszerności i zakresu audytu 

Audyt dostępności cyfrowej przeprowadzany jest zgodnie z międzynarodowym standardem dotyczącym tworzenia w pełni dostosowanych serwisów i treści cyfrowych: WCAG (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) 

Audyty cyfrowe i komunikacyjne przeprowadzany  według metodologi i wzoru opartego na standardach miedzynarodowych . 

Więcej informacji 

monika@niewidzialny.org 

Tel. 501777153

Przejdź do góry strony